Vastuullisuus

MITÄ VASTUULLISUUS MEILLE TARKOITTAA?

Vastuullisuus ei ole mustavalkoinen asia, ja ekologisuus, eettisyys sekä taloudellinen vastuu monine sävyineen kuuluvat kattotermin ‘vastuullisuus’ alle.

Kun puhutaan ekologisuudesta, painotetaan ympäristöä, esimerkiksi luonnonvarojen käyttöä tai tuotteen kierrätettävyyttä. Eettisyyden kohdalla taas keskustellaan ihmisten ja eläinten oikeuksista. Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan, että yritys maksaa muun muassa työntekijöilleen palkkaa ja yhteiskunnalle veroa. Näiden käsitteiden alle mahtuu kymmeniä alakäsitteitä ja kysymyksiä, ja on tärkeää huomata, että vastuullisuus voi toteutua monella eri tavalla. Tästä syystä vastuullisuuden toteutumista pitääkin tarkastella tuotteen koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineista suunnitteluun ja tuotantoon sekä myynnistä kulutukseen ja kierrätettävyyteen. Vastuullisuuden tulee toteutua myös yrityksen muussa toiminnassa.

On hyvä huomioida, että Weecos ei ole riippumaton toimija vaan yritys, jonka yhtenä tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Liiketoiminnallamme haluamme rakentaa osaltamme kuluttamisen suurta murrosta, edistää ympäristöä kunnioittavaa elämäntapaa ja toimia vastuullisesti osana yhteiskuntaa.

KARTOITAMME WEECOSIIN HAKENEIDEN YRITYSTEN VASTUULLISUUDEN VASTUULLISUUSKYSELYMME AVULLA

Jokainen Weecosissa oleva merkki on läpäissyt Weecosin vastuullisuuskyselyn, joka on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden kanssa heti yrityksen perustusvaiheessa. Apunamme kyselyn kehittämisessä ovat olleet muun muassa materiaalitekniikan tutkijat, ympäristöasiantuntijat sekä alan järjestöjen asiantuntijat.

Vastuullisuuskyselyssä arvioidaan merkin ja sen tuotteiden laatua taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Kyselyssä on eri osioita liittyen itse tuotteeseen, materiaaleihin, tuotantoon, immateriaalioikeuksiin, pakkaamiseen ja kuljetukseen sekä tuotteen huoltoon ja kierrätykseen. Näillä kysymyksillä hahmotamme, onko merkki ottanut huomioon tuotteidensa koko elinkaaren. Lisäksi yritys perustelee sitä, mikä sitä motivoi kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan ja avaa, miten se huolehtii omasta ja työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Tällä hetkellä merkin vastuullisuuskyselyn käy läpi kolme tiimimme jäsentä. Työn alla on myös erillinen vastuullisuuskysely kosmetiikalle ja kodin tuotteille. Vastuullisuuskyselyn tulokset ovat olleet aiemmin vain meidän tiedossamme. Nyt tuotteiden yhteyteen on lisätty vastuullisuusleimamme, jotka kertovat selvästi jokaisen tuotteen ekologisuudesta, eettisyydestä tai molemmista.

VASTUULLISUUSLEIMAT AUTTAVAT VALINTOJEN TEKEMISTÄ OMIEN ARVOJEN MUKAAN

Vastuullisuuden käsite ei itsessään ole muunneltavissa mielipiteeksi, mutta se, mihin järjestykseen kukin meistä määrittelee vastuullisuuden eri näkökulmat, on. Kaikki siis lähtee omien arvojen asettamisesta järjestykseen. On mietittävä, millaisia ominaisuuksia ja taustoja tuotteessa arvostaa eniten. Esimerkiksi, ja yksinkertaisimmillaan, yksi haluaa tukea vain suomalaista ompelutyötä, toinen välttää kokonaan muovin ostamista ja kolmannelle tärkeintä on materiaalin ympäristöystävällisyys.

Olemme tehneet valtavasti töitä sen eteen, että Weecosissa niin meidän kuin merkkien vastuullisuusnäkökulmat ovat entistä selkeämmin esillä. Tärkeintä onkin, että tuotteista kerrotaan mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta jokainen voi tehdä valinnan omien arvojensa pohjalta. Weecosin vastuullisuusleimat pyrkivät osaltaan auttamaan omien arvojen mukaisten valintojen tekemistä.

Vastuullisuuden kaikkia puolia ei onneksi tarvitse edes yrittää ymmärtää kerralla. Parasta onkin, että vastuullisuudesta voi oppia koko ajan uutta, sillä ala kehittyy ja samalla kehitymme niin mekin ja Weecosissa olevat yrityksetkin.