Miksi Weecos on olemassa?

WEECOSIN MISSIO & VISIO

Kun Weecos avattiin vuonna 2013, oli ympäristöä ja ihmisiä kunnioittavien tuotteiden kysyntä selkeässä kasvussa. Suomessa ja maailmalla syntyi jatkuvasti lisää uusia ja raikkaita, vastuullisia design-merkkejä, joiden löytäminen oli kuitenkin työlästä ja ne olivat monien ulottumattomissa. Emme etsinnöistä huolimatta löytäneet verkosta palvelua, jonne ne olisi koottu yhteen. Näin meille syntyi ajatus ratkaisusta, kestävän elämäntavan digitaalisesta keskuksesta Weecosista; kauppapaikasta, joka toimisi vastavoimana kertakäyttökulttuurille.

Heti ensiaskeleista lähtien Weecosilla on ollut kaksi tavoitetta. Haluamme, että vastuullisesti toimivien merkkien laadukkaat tuotteet ovat helposti löydettävissä, jolloin asiakkaat voivat hankkia arvomaailmansa mukaisia tuotteita ja palveluita luotettavasti ympäri maailman. Lisäksi haluamme inspiroida ihmisiä tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja ja kannustaa yrityksiä vaikuttamaan maailmaamme positiivisesti. Emme voi jättää taaksemme elinkelvotonta planeettaa.

Puheiden ja raporttien sijaan me haluamme kantaa vastuumme yrityskansalaisena ja ratkoa tekojen kautta yhteiskunnallisia haasteita, kuten ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä. Weecosin kautta meillä kaikilla on mahdollisuus edistää muutosta pienin askelin, valinta kerrallaan. Yhdessä voimme saada aikaan suuren muutoksen.

Weecosin olemassaolon tarkoitus on

•    yhdistää vastuulliset merkit tiedostavien ihmisten kanssa ja auttaa ihmisiä tekemään arvojensa mukaisia sekä kestävää kehitystä edistäviä valintoja helposti.

•    luoda parempaa yhteiskuntaa ja vaikuttaa ympäristöön positiivisesti yhdessä inspiroivien merkkien ja asiakkaiden kanssa.

•    muuttaa ja murtaa vallitsevat kulutustottumukset ja yritysten toimintamallit.