Millainen merkki voi avata kaupan Weecosissa?

WEECOS ON VASTUULLISTEN DESIGNMERKKIEN GLOBAALI OSTOSKESKUS

Weecos kokoaa yhteen saman arvomaailman omaavia yrityksiä ympäri maailman. Weecosiin voi avata kaupan yritys, jonka toiminta on ammattimaista ja vastuullista ja jolla on vahva, omaleimainen brändi. Kuratoimme Weecosiin hakevat yritykset vastuullisuuskyselymme ja yrityksen nettisivujen avulla. Vastuullisuuden lisäksi myös merkin visuaalisella ilmeellä ja tuotteiden laatumielikuvalla on merkitystä.

Yritysten tuotevalikoimaa ei ole rajattu, mutta päätuoteryhmiä Weecosissa on naisten ja lasten muoti, miesten muoti, korut, sisustustuotteet ja muut kodintavarat sekä kosmetiikka. Tällä hetkellä Weecosin kautta ei myydä tuore-elintarvikkeita. Vaikka Weecosin tuotevalikoima on laaja, yhdistää kaikkia merkkejä tuotteiden laadukkuus, designhenkisyys ja inspiroiva lifestyle ajattelu. 

Voimme ottaa Weecosiin mukaan yrityksiä lähes ympäri maailman, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Tällä hetkellä mukana on yrityksiä pääasiassa Suomesta ja muista Pohjoismaista, UK:sta, Saksasta, Virosta, Puolasta ja Belgiasta.

WEECOSISSA MYYTÄVÄT TUOTTEET ON VALMISTETTU YMPÄRISTÖÄ, IHMISIÄ JA ELÄIMIÄ KUNNIOITTAEN

Jokainen Weecosissa oleva merkki on läpäissyt Weecosin vastuullisuuskyselyn, joka on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden kanssa heti yrityksen perustusvaiheessa. Apunamme kyselyn kehittämisessä ovat olleet muun muassa materiaalitekniikan tutkijat, ympäristöasiantuntijat sekä alan järjestöjen asiantuntijat. Vastuullisuuskyselyä päivitetään vuosittain, ja viimeisimmän version päivityksessä meitä ovat auttaneet Suomen Tekstiili & Muoti ry:n asiantuntijat.

Vastuullisuuskyselyssä arvioidaan yritystä ja sen tuotteita taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Mikäli kyselyssä ilmenee epäselvyyksiä, olemme merkkiin yhteydessä jatkokysymysten kanssa. Kaikki merkit eivät kuitenkaan lopulta täytä vastuullisuuskriteerejämme.

Kannustamme Weecosiin mukaan valittuja yrityksiä kertomaan toiminnastaan, tuotantopaikoistaan ja tuotteistaan mahdollisimman läpinäkyvästi myös asiakkaille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että merkin pitää tietää esimerkiksi käyttämänsä raaka-aineen alkuperäinen pelto. Sen selvittäminen pitkässä toimitusketjussa onkin lähes mahdotonta, ja sen sijaan merkin on perusteltava, miksi käyttää tuotteissaan kyseistä raaka-ainetta tai materiaalia. Osalla merkeistä saattaa olla käytössään erilaisia sertifikaatteja tuotteilleen tai he käyttävät tuotannossaan sertifioituja materiaaleja. Sertifikaatit kuitenkin maksavat ja siksi sen puuttuminen ei lähtökohtaisesti tarkoita, etteikö tuote olisi vastuullisesti valmistettu.

Vastuullisuus ei rajoitu Weecosissa vain tuotteiden tarkasteluun. Haluamme tukea harkittuja ostoja ja olla mukana vaikuttamassa yhteiskuntaan. Yritykset pystyvät kehittämään myös uusia toimintamalleja, kuten vähentämään tekstiilijätettä ennakkomyynnillä, tai olemalla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita kierto- ja jakamistaloudella. Tiedon jakaminen materiaaleista tai hintarakenteesta edistävät läpinäkyvyyttä ja auttavat omien kulutustottumuksien tarkastelussa. Myös tieto oikeanlaisesta tuotteen huollosta pidentää merkittävästi sen käyttöikää. 

Koemme, että hyvä ja laadukas design on vastuullisuuslupaus. Tuote, joka on tarkkaan suunniteltu ja valmistettu, kestää usein myös aikaa ja käyttöä. Hyvässä designissa tulee esiin myös sen suunnittelijan kädenjälki ja oma näkemys, minkä takia pidämme omalaatuisia tuotteita suuressa arvossa kauppapaikassa. Osana merkin arviointia katsomme myös tuotteiden muotoilua ja designia, ja että ne ovat ainutlaatuisia ja niissä ei ole kopioitu muiden merkkien tuotteita.

Seuraamme Weecosissa olevia yrityksiä ja heidän kauppojensa tuotteita. Samalla luotamme siihen, etteivät merkit myy näkemyksiimme sopimattomia tuotteita kaupassaan. Lisäksi toivomme, että asiakkaidemme valveutuneet silmäparit auttavat meitä havaitsemaan palveluumme kuulumattomat tuotteet.