Mitä Weecosin kyselyssä selvitetään?

Jokainen Weecosissa oleva merkki on läpäissyt Weecosin vastuullisuuskyselyn, joka on kehitetty yhdessä asiantuntijoiden kanssa heti yrityksen perustusvaiheessa vuonna 2012. Merkin ja tuotteiden vastuullisuutta arvioidaan taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Kyselyssä merkki avaa ja perustelee muun muassa tuotteidensa materiaaleja ja tuotantopaikkoja, ja mikäli kyselyssä ilmenee epäselvyyksiä, olemme merkkiin yhteydessä jatkokysymysten kanssa. Kaikki merkit eivät kuitenkaan lopulta täytä vastuullisuuskriteerejämme.

Miltä Weecosin vastuullisuuskysely sitten näyttää? Koska tätä kysytään meiltä yhä useammin, päätimme avata kyselyn kaikille nähtäväksi. Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia, ja koko kysely löytyy tämän artikkelin lopusta.

Kysely jakautuu kuuteen osioon, jotka ovat:

   1 yritys ja sen arvot,
   2 tuote tai palvelu, materiaalit ja raaka-aineet,
   3 tuotanto,
   4 tuoteturvallisuus,
   5 tuotteiden huolto, kierrätys ja hävittäminen,
   6 miten merkki aikoo kehittää toimintaansa.

Entä miksi pyydämme merkkejä täyttämään vastuullisuuskyselyn ja miksi haluamme tietää niin monia asioita heidän toiminnastaan? Vastuullisuus on monitahoinen käsite, jonka alle sujahtavat ekologisuus ja eettisyys monine puolineen. Kattotermistä ‘vastuullisuus’ ei voi muokata itselleen sopivaa käsitettä, mutta sen eri näkökulmat meistä jokainen voi arvottaa. Ekologisuudessa painotetaan ympäristöä ja eettisyys huomioi ihmisten ja eläinten oikeudet. Tätä selvitetään myös kyselyssä, jonka avulla saamme yleiskäsityksen merkin toiminnasta ja tuotteista sekä siitä, miten merkit näkevät tuotteidensa elinkaaren. Saamme pääasiassa lukea hyvinkin yksityiskohtaisia vastauksia, ja merkit keskittyvät kyselyn täyttämiseen. Usein merkit myös kiittävät siitä, että kysely pysäytti heidät jälleen miettimään toimintansa ydintä, avaamaan konkreettisesti ekologisuutta ja eettisyyttä.

Keväällä 2019 räätälöimme oman vastuullisuuskyselyn kosmetiikalle, jossa on huomioitu muun muassa erilaiset kosmetiikalle tarkoitetut sertifikaatit. Yhtä lailla tässä kyselyssä käydään läpi raaka-aineiden alkuperää ja tuotantoa.

VASTUULLISUUSKYSELYSSÄ OTETAAN HUOMIOON TUOTTEEN KOKO ELINKAARI

Ensimmäisessä osiossa yritys ja sen arvot merkki antaa ensivaikutelman itsestään ja tuotteistaan. Sen lisäksi luemme mielenkiinnolla, miten vastuullisuus merkin kohdalla toteutuu eli mitä vastuullisuuden osa-alueita he painottavat toiminnassaan. Merkit ovat usein tiedostavia, seuraavat uutisointia aihepiirin ympäriltä ja haluavat kehittää toimintaansa. Alussa valitaan myös ne vastuullisuusleimat, jotka merkki laittaisi kauppansa tuotteisiin. Jokaisella merkillä on oltava vähintään kaksi leimaa.

Seuraavaksi kysymme materiaaleista ja raaka-aineista. Merkit kertovat yksityiskohtaisesti, mitä materiaaleja tuotteissa käytetään ja mistä maista tuotteiden raaka-aineet, materiaalit ja lisäosat ovat peräisin. Näiden kysymysten avulla selvitetään, onko merkki tietoinen tuotantoketjustaan ja kertooko tämä esimerkiksi kankaiden tuotannosta avoimesti. Samassa osiossa varmistetaan eläinperäisten raaka-aineiden eettisyys sekä kysytään ylijäämämateriaalien käsittelystä ja hyödyntämisestä. Materiaalien alkuperä kiinnostaa usein myös asiakkaita.

Tuotanto on iso pala pitkässä valmistusketjussa, ja varmistammekin tuotanto-osiossa, että Weecosissa olevat merkit osaavat vastata kysymykseen #whomademyclothes eli kuka vaatteeni on tehnyt. Tunnetut sertifikaatit puhuvat puolestaan ja olemme kiinnostuneita myös niistä. Pienelle merkille sertifikaatti voi kuitenkin olla kallis, ja siksi ne eivät ole välttämättömiä.

Tuoteturvallisuutta valvotaan tiukasti lailla, ja haluammekin olla varmoja siitä, että myös Weecosissa olevat tuotteet kohtaavat nämä lain vaatimat kriteerit.

Keskeinen osa ekologisuutta on se, että tuotteen käyttöikä on suunniteltu aikaa ja käyttöä kestäväksi. Lisäksi meitä kiinnostaa tuotteen korjausmahdollisuudet, kierrätettävyys ja sen lopullinen hävittäminen. Vastauksilla selvitämme, ovatko merkit miettineet tuotteensa elinkaaren loppuun asti.

Viimeisenä meitä kiinnostaa, miten merkki haluaisi kehittää toimintaansa tulevaisuudessa. Viimeisessä osiossa merkillä on mahdollisuus myös kertoa, mitä hän mahdollisesti tekisi tai valitsisi toisin esimerkiksi materiaalien osalta.

WEECOSIN VASTUULLISUUSKYSELY 2019
1 YRITYS JA ARVOT

 1. Brändin nimi
 2. Yrityksen nimi ja y-tunnus
 3. Kerro lyhyesti keitä olette ja mitä teette?
 4. Mitkä ovat yrityksen tavoitteet?
 5. Yrityksen www-sivu:
 6. Yrityksen sähköposti
 7. Kuinka kauan yritys on toiminut?
 8. Kuinka monta henkilöä yrityksessä työskentelee?
 9. Mitkä ovat yrityksen arvot, ja miten ne toteutuvat yrityksen toiminnassa?
 10. Kuvaile, mitä sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen vastuu teille tarkoittavat.
 11. Mitkä Weecosin vastuullisuusleimoista valitsisit tuotteillesi? - Kierrätetty raaka-aine - Korjauspalvelu / Repair service - Kuluttajan ylijäämä - Käsintehty - Luomu - Luonnonmateriaalit - Lähituotanto - Muoviton - Reilu kauppa - Tehty Suomessa - Tehty EU-alueella - Teollisuuden ylijäämä - Tuotanto-olot varmistetu - Sertifioidut materiaalit - Sosiaalinen vastuu - Uniikkikappale - Valmistetaan tilauksesta - Vegaani
 12. Millä perusteella tuotteet täyttävät juuri näiden leimojen kriteerit?

2 TUOTE TAI PALVELU, MATERIAALIT JA RAAKA-AINEET

 1. Mitä materiaaleja tuotteissa käytetään? Listaa 1–10 materiaalia yleisimmin käytetyistä vähemmän käytettyihin.
 2. Käytetäänkö tuotevalikoimassa tekokuituja tai synteettisiä, öljypohjaisia polymeereja, ja miksi olette päätyneet juuri näihin materiaaleihin?
 3. Mistä maista tuotteiden raaka-aineet, materiaalit ja lisäosat (mm. napit ja vetoketjut) ovat peräisin? Listaa maat tärkeysjärjestyksessä.
 4. Miksi olette valinneet juuri nämä maat materiaalien suhteen?
 5. Jos käytät eläinperäisiä materiaaleja, kuten alpakkaa, merinovillaa tai nahkaa, mistä raaka-aine tulee?
 6. Miten varmistat eläinperäisen materiaalin tuotanto-olojen eettisyyden?
 7. Jos valikoimassa on nahkatuotteita, onko nahka kasvi- vai kromiparkittu?
 8. Miten varmistatte tuotannon kiertotalouden eli mitä tuotannon ylijäämämateriaaleille tehdään?
  – Valmistetaan uusia tuotteita.
  – Ylijäämämateriaalia (zero waste) ei synny.
  – Toimitetaan hyödynnettäväksi energiana.
  – Hyödynnettäväksi muiden tuotteiden materiaaleina/raaka-aineina.
  – En voi vaikuttaa ylijäämämateriaalin käyttöön.
  – En osaa sanoa.

3 TUOTANTO

 1. Missä maissa tuotteet valmistetaan? Listaa maat tärkeysjärjestyksessä.
 2. Miksi olette valinneet juuri nämä maat tuotannon suhteen?
 3. Miten seuraatte ja valvotte tuotantoketjun työntekijöiden hyvien työolojen toteutumista?
 4. Korvaako tuote tai palvelu kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta toisen haitallisemmin tuotetun tai vahingollisen tuotteen?
  – Ei
  – Kyllä. Miten ja millaisen?
 5. Miten varmistatte, että tuotanto tai tuotteet eivät vaaranna uhanalaisia tai suojeltuja eläin- tai kasvilajeja?
 6. Miten varmistutaan ympäristölainsäädännön noudattamisesta?
 7. Onko tuotteilla ja/tai yrityksellä jokin alla oleva sertifikaatti, vastuullisuus- tai ympäristömerkki, tai ostetaanko tuotteiden materiaalit/valmistus sertifioidulta yritykseltä?
  – Bluesign
  – Better Cotton Initiative (BCI)
  – Business Social Compliance Initiative (BSCI)
  – EU-kukka
  – Fair Wear Foundation
  – Forest Stewardship Council
  – Global Recycling Standard
  – GOTS
  – ISO 9000
  – ISO 14000
  – Joutsenmerkki
  – Krav
  – Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
  – Reilu kauppa (FLO)
  – SA8000
  – Textile Exchange
  – World Fair Trade Organization (WFTO)
  – Öko-Tex 100 Standard
  – Sertifikaatti on harkinnassa
  – Ei
  – Joku muu, mikä?
 8. Käytetäänkö tuotantoketjussa tai jollakin sen osa-alueella ekologisia mittareita?
  – Hiilijalanjälki
  – Vesijalanjälki
  – Ekologinen jalanjälki
  – Ekologinen selkäreppu
  – MIPS (Material Input Per Service unit)
  – Ei mitään
  – Muu, mikä?
 9. Jos tuotantoketjussa tai jollakin sen osa-alueella käytetään ekologisia mittareita, miten sitä seurataan ja miten mittareita hyödynnetään tuotannossa?
 10. Mitataanko tuotantoketjun kokonaisvaikutuksia jollain muulla tavalla?
  – Ei.
  – Kyllä. Miten?
 11. Miten huolehditte immateriaalioikeuksista yrityksessä? Esimerkiksi siitä, että ette riko tekijänoikeuksia tai patentteja?

4 TUOTETURVALLISUUS

 1. Miten varmistut siitä, että tuotteet täyttävät kemikaalilainsäädännön asettamat vaatimukset?
 2. Oletteko teettäneet tuotteeista kemikaalitestiä tai miten muuten varmistut siitä, ettei tuotteissa ole haitallisten kemikaalien ylijäämiä?
 3. Miten varmistetaan tuotteiden tuoteturvallisuus?

5 TUOTTEIDEN HUOLTO, KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

 1. Millaisissa pakkausmateriaaleissa tuotteet tulevat ja millaisissa materiaaleissa tuotteet lähtevät kuluttajalle?
 2. Onko tuotteen helppohoitoisuus otettu huomioon tuotesuunnittelussa?
 3. Miten tuotteen pitkäikäisyys on otettu huomioon? Voiko sitä esimerkiksi korjata?
 4. Miten yritys kannustaa tuotteen mahdollisimman pitkään käyttöön?
  – Takaisinottopalvelu.
  – Korjauspaketti tai -palvelut.
  – Kehotus tuotteen uudelleenkäytöstä esim. kirpputorimyynnin kautta.
  – Tässä on parantamisen varaa.
  – Jollain muulla tavalla. Miten?
 5. Miten tuote on mahdollista kierrättää käytön loppuessa?
  – Tuote on maatuva/biohajoava.
  – Tuotteen päämateriaali on kierrätettävä.
  – Tuote on kierrätettävä.
  – Tuotteen voi toimittaa kierrätyspisteisiin.
  – Tuotetta ei ole mahdollista kierrättää.

6 LOPUKSI

 1. Jos voisit, mitä tekisit yrityksen (esim. tuotanto, myyntikanavat) suhteen toisin?
 2. Mitä aiot lähitulevaisuudessa kehittää brändissä?
 3. Oletko valmis esittelemään tuotantoa tarkemmin Weecosin sivuilla?
 4. Haluatko sanoa vielä jotain, esimerkiksi kommentoida kysymyksiä? Sana on vapaa!

Similar Posts

Vastaa