Pohjoismaiden suurin vastuullisen designin kauppapaikka vuodesta 2013.

MUUTE

Read more
Frontpage » MUUTE

MUUTE

annika@muute.fi
Suomenlinna B 31 F 1
00190 Helsinki
Finland

MUUTE val­mis­taa yk­sin­ker­tai­sen kau­niita ja ajat­to­mia lauk­kuja ja rep­puja yli­jää­mä­teks­tii­leistä. Tuot­teet suun­ni­tel­laan ja om­mel­laan MUU­TEn stu­diossa Suo­men­lin­nassa.

MUU­TEn rep­pu­jen ja lauk­ku­jen pääl­li­kan­kaat ovat puo­lus­tus­voi­mien yli­jää­mä­kan­kaita, jotka ovat hy­vin kes­tä­viä ja vet­tä­hyl­ki­viä. Kaikki lau­kut ovat täy­sin vuo­ri­tet­tuja kier­rä­tys­teks­tii­leillä. Nah­kao­sissa on hyö­dyn­netty pää­osassa yli­jää­mä­nah­kaa. Rem­mit on val­mis­tettu Bel­giassa ja Tse­keissä, ve­to­ket­jut Suo­messa, Puo­lassa ja Tur­kissa. Me­tal­lio­sat tu­le­vat sak­sa­lai­selta tuk­ku­myy­jältä.

Lau­kut teh­dään ti­lauk­sen mu­kaan, ja ne val­mis­tu­vat kol­men vii­kon si­sällä ti­lauk­sesta.

Ni­messä MUUTE yh­dis­ty­vät mer­kin syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­neet tär­keim­mät te­ki­jät: muu­tos ja aate. MUU­TEn ta­kana on An­nika, musii­kin mais­te­riksi val­mis­tu­nut nuori äiti, joka löy­tää mie­len­rau­han saa­des­saan om­mella lauk­kuja van­hassa muu­ri­hol­vissa. Sana MUUTE löy­tyy myös An­ni­kan toi­sesta ni­mestä Erd­muthe. An­nika on pe­ri­nyt mui­nai­sen sak­sa­lai­sen ni­men iso­äi­dil­tään, ja se tar­koit­taa maa­äi­tiä.

Inspiraatio

Kylpy- ja saunatuotteet pukinkonttiin

Joulun aika tarjoaa mahdollisuuden hemmotella läheisiä ja itseäsi. Ota varaslähtö rentoutumiseen ja valitse ihanimmat pyyhkeet, kylpytakit sekä muut kylpy- ja saunatuotteet pukinkonttiin.
Uutiset

Bright Friday 2019

Weecosin Bright Friday tulee taas - tee hyvää kanssamme!
Inspiraatio

Eettiset ja ekologiset muumituotteet

Weecosissa on paljon muumituotteita kaiken ikäisille. Katso eettisesti ja ekologisesti valmistetut asusteet ja vaatteet aikuisille ja lapsille.