Welcome to renewed Weecos. Happy to have you here!

MUUTE

Read more
Frontpage » MUUTE

MUUTE

annika@muute.fi
Suomenlinna B 31 F 1
00190 Helsinki
Finland

MUUTE valmistaa yksinkertaisen kauniita ja ajattomia laukkuja ja reppuja ylijäämätekstiileistä. Tuot­teet suunnitellaan ja om­mel­laan MUU­TEn stu­diossa Suo­men­lin­nassa.

MUU­TEn rep­pu­jen ja lauk­ku­jen kaikki teks­tii­lit ovat kier­rä­tet­tyjä tai teol­li­suu­den ylii­jää­miä. Päällikankaat ovat Suomen armeijan ylijäämää ja kestävät hyvin kulutusta. Nahkao­sissa on hyö­dyn­netty pää­osassa yli­jää­mä­nah­kaa. Rem­mit on val­mis­tettu Bel­giassa ja Tse­keissä, ve­to­ket­jut Suo­messa, Puo­lassa ja Turkissa. Me­tal­lio­sat tu­le­vat sak­sa­lai­selta tuk­ku­myy­jältä.

Laukut tehdään tilauksen mukaan, ja ne valmistuvat kolmen viikon sisällä tilauksesta.

Ni­messä MUUTE yh­dis­ty­vät mer­kin syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­neet tär­keim­mät te­ki­jät: muu­tos, muuta ja aate. MUU­TEn ta­kana on An­nika, musii­kin mais­te­riksi val­mis­tu­nut nuori äiti, joka lähti et­si­mään uusia, omia pol­kuja. Sana MUUTE löy­tyy myös An­ni­kan toi­sesta ni­mestä Erd­muthe. An­nika on pe­ri­nyt mui­nai­sen sak­sa­lai­sen ni­men iso­äi­dil­tään, ja se tar­koit­taa maa­äi­tiä.