Pohjoismaiden suurin vastuullisen designin kauppapaikka vuodesta 2013.

Käyttöehdot

Käyttöehdot, asiakkaat

1. Soveltamisala
Näitä Weecos Oy:n (Y-tunnus: 2484719-3; jäljempänä ”Weecos”) toimitusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Weecosin ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä Asiakkaan käyttäessä Weecosin weecos.com -verkkopalvelua (”Palvelu”). Palvelu toimii verkkokauppapaikkana, jossa Palveluun kauppiaksi rekisteröityneet tuotteiden valmistajat (”Kauppias”) voivat ilmoittaa tuotteitaan (”Tuote”) myytäväksi Palvelun välityksellä ja Asiakkaat voivat ostaa Palvelun kautta Weecosin yhteistyökumppaneina olevien Kauppiaden Tuotteita. Näitä toimitusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Weecosin ja Asiakkaan välillä Tuotteiden ostamiseen ja niiden toimitusta koskevaan kauppaan elleivät Weecos ja Asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

Weecosin palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy ja noudattaa (i) näitä Ehtoja, ja (ii) hyväksyy Palvelun tietosuojaselosteen rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi, minkä jälkeen Asiakas voi käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen mukaan.

2. Tilaukset ja toimitus
Weecos toimii Palvelussa verkkokauppapaikan ylläpitäjänä ja huolehtii Kauppiaan puolesta Asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta, laskuttamisesta sekä Palvelun yleisestä asiakaspalvelusta ja siihen liittyvistä reklamaatioista. Kauppias vastaa itse oman tuotemerkkinsä asiakaspalvelusta (käsittäen mm. tuotteiden vaihdot ja reklamaatiot). Ostosopimus syntyy Palvelussa aina Asiakkaan ja Tuotteen myyvän Kauppiaan välille. Weecos ei ole Kauppias, eikä Palvelussa Tuotteesta tehtävän kaupan osapuoli.

Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa Tuotteet Palvelun ostoskoriin. Ennen sitovan tilauksen tekemistä Asiakkaalle esitetään yhteenveto ostoskorin sisällöstä, joka sisältää Asiakkaan tilaamat Tuotteet, Tuotteita myyvät Kauppiaat, Tuotteiden hinnat toimituskuluineen sekä Kauppiaiden ilmoittamat arvioidut toimitusajat. 

Tarkistettuaan ostoskorin sisällön Asiakas voi tehdä sitovan tilauksen vahvistamalla tilauksensa sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitova tilaus syntyy, kun Asiakas lähettää tilauksen Weecosille, ja kun Weecos on vahvistanut Asiakkaan tekemän tilauksen sähköpostitse.

Kauppias toimittaa Tuotteet Asiakkaalle, kun Weecos on vahvistanut tilauksen Asiakkaalle sähköpostitse ja Asiakas on suorittanut maksun maksuehtojen mukaisesti. Asiakkaan tilaamat Tuotteet toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen palvelussa ilmoitettua toimitustapaa käyttäen. Kauppias saattaa lähettää tuotteet myös kirjeenä. On siis huomioitava, että tällaisia toimituksia ei pystytä jäljittämään seurantakoodin avulla.

Mikäli Asiakkaan tilaamien Tuotteiden toimitus viivästyy Kauppiaasta tai Asiakkaasta johtuvasta syystä (kuten virheelliset tilaustiedot), Weecos ei vastaa viivästyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tällöin mahdollisesta korvauksesta sovitaan Kauppiaan ja Asiakkaan välillä.

3. Hinnat ja maksuehto
Tuotteiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Weecos ja Kauppiaat pidättävät oikeuden hinnaston muutoksiin.

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä ja Asiakkaan tulee suorittaa Tuotteiden kauppahinta tilauksen yhteydessä alla olevia maksutapoja käyttäen.
Kansainväliset asiakkaat ovat itse vastuussa oman maansa tulleista ja ALV maksuista.

Käytämme Checkout Finland Oy:n palvelua tuotteiden maksamiseen.
 
4. Viivästykset
Weecosilla on oikeus periä viivästyneille maksusuorituksille korkolain mukaista (sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa) viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Weecosilla on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset, saatavan perimisestä Weecosille aiheutuneet perintä- ja muistutuskulut.

5. Virheet ja reklamaatiot
Asiakkaan tulee tarkistaa saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Mikäli toimituksesta puuttuu tilattuja Tuotteita tai toimitus on muuten virheellinen, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Kauppiaalle sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.

Mikäli Asiakas on toimittanut Kauppiaalle reklamaation, Kauppiaalla on ensisijaisesti oikeus valintansa mukaan korjata toimituksessa havaittu virhe. Toissijaisesti havaittu virhe voidaan korjata purkamalla kyseisen Tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta Asiakkaalle.

6. Palautusoikeus
Kuluttaja-asiakkailla on oikeus perua Palvelun verkkokaupassa tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa tilattujen Tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli Asiakas käyttää palautusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa kaupan purusta palvelusta löytyvällä tuotepalautuslomakkeella. Asiakkaan tulee täyttää tuotepalautuslomake ja palauttaa Tuotteet Kauppiaalle määräajan kuluessa. Kauppiaan palautusosoite löytyy tilausvahvistuksesta. Kauppias palauttaa Asiakkaalle Tuotteen hinnan vastaanotettuaan Tuotteen.

Saatuaan Tuotteen Kauppias hyvittää Tuotteen hinnan Asiakkaalle. Palautettavan Tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa. Hyvitystä varten Tuotteen tulee olla myyntikuntoinen. Muistathan palauttaa kaikki Tuotteen osat. (Lisätty 31.1.2017)

Asiakas vastaa palautuksen toimituskuluista (pois lukien reklamaatiot). Jos Asiakas palauttaa koko tilauksen yhdeltä Kauppiaalta, Kauppias hyvittää alkuperäiset postikulut asiakkaalle.

Palautuskäytäntö on sama maksutavasta riippumatta. Lasku tulee maksaa normaalisti ja Kauppias hyvittää Tuotteen hinnan Asiakkaan tilille. Laskutuslisää (2,95€) ei voida poistaa laskulta, vaikka kaikki tilauksen tuotteet palautettaisiin. Laskutuslisää ei palauteta myöskään tilisiirtona. (Lisätty 20.3.2018)

Palautusoikeus ei koske tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaan toiveiden mukaan leikattu neulospakka.

7. Asiakkaan toiminta Palvelussa
Asiakkaan profiilikuva ja käyttäjätunnus ovat julkisia ja ne saattavat näkyä Weecosissa muille Asiakkaille. Asiakas voi jättää Kauppiaan kauppasivuille julkisen kommentin, jonka Kauppiaan julkaisee vastauksen kera.
Weecos ei valvo eikä moderoi etukäteen Palvelussa tai Kauppiaden verkkosivuilla olevia keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitettyjä näkemyksiä tai mielipiteitä, eikä Weecos ole näistä vastuussa, vaan kukin Palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelua näiden Ehtojen mukaisella tavalla. Asiakas ei myöskään saa käyttää Palvelua lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Weecosilla on oikeus poistaa Palvelusta näiden Ehtojen vastaista taikka lain tai hyvän tavan vastaista sisältöä. Lisäksi Kauppialla on oikeus poistaa omilta sivuiltaan näiden Ehtojen vastaista taikka lain tai hyvän tavan vastaista käyttäjien toimittamaa sisältöä.

Weecos ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

8. Sivuston toiminnallisuus ja muutokset
Weecos tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Weecos ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Weecos ei vastaa palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai Käyttöehdoista muuta johdu.

Weecosilla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Weecos rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

9. Immateriaalioikeudet
Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti. Palveluun sisältyvän aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Weecosille ja/tai sen sopimuskumppaneille kuten Kauppialle. Asiakkaalla ei ole ilman Weecosin ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa.

10. Tietoturva
Weecos huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Palvelun tietoturvan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Weecosille tai kolmansille osapuolille.

11. Evästeiden käyttö
Weecosissa käytetään evästeitä (eng. cookie) joilla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin).

12. Ylivoimainen este
Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Weecosista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Weecos vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Weecosilta sopimuksen rikkomisesta.

13. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus
Weecos ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Weecosin vastuu Asiakkaalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden Ehtojen mukaiseen korvaukseen. Weecosin korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää Asiakkaan Tuotteista maksamaa kauppahintaa. 

Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

14. Voimassaolo ja muutokset
Nämä Ehdot ovat voimassa 15.6.2015 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. 
Weecosilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Weecos ilmoittaa näiden Ehtojen muutoksista Palvelussa, joten Asiakkaan tulee säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin Palvelun verkkosivuilla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan Weecosin ilmoittamana ajankohtana.  Muuttuneita Ehtoja ei sovelleta Asiakkaan ennen muutoksen voimaantuloa tekemiin tilauksiin. Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua. Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita Ehtoja.

15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Mahdolliset Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Weecosin ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Weecosia vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.