Tuotteet ja palvelut

Tuotteet ja palvelut

Tuotteen aiheuttamaan ympäristökuormitukseen vaikuttaa koko tuotteen tuotantoprosessi tuotesuunnittelusta asiakkaalle päätymiseen asti. On tärkeää, että jo tuotesuunnitteluvaiheessa on huomioitu millainen tarve kyseiselle tuotteelle on. Tietysti parasta on, jos tuotteella on korvattu joku ympäristön kannalta haitallisempi tuote! Tuotteen tuotantoprosessi on erilainen eri tyylisillä tuotteilla ja niinpä olemme jakaneet Weecosissa edustettuna olevat tuotteet ja palvelut kriteeristössämme seuraaviin kategorioihin:

 
DESIGNTUOTTEET JA KÄYTTÖTARVIKEET (vaatteet, kengät, asusteet, lelut, huonekalut ja sisustus) 
HYGIENIA JA PÄIVITTÄISTAVARAT - kosmetiikka, hygienia, kodin huolto ja päivittäistavarat
RAVINTO - elintarvikkeet, eläinten ruoat, lisäravinteet ja terveysvalmisteet
VINTAGE – mennyt vuosikerta
PALVELUT
 

DESIGNTUOTTEET JA KÄYTTÖTARVIKKEET

Designtuotteissa korostuu tuotesuunnittelun ja tuotteen laadun merkitys. Tuotteen oletetaan olevan hyvä myös kestävyydeltään ja käytettävyydeltään. Tuotteen valmistusprosessi on mahdollisimman ekologinen ja eettinen. Valmistuksessa suositaan luomulaatuisia, kierrätettyjä tai ylijäämämateriaaleja. Valmistuksessa ei sallita lapsityövoimaa tai muuten ihmisille, eläimille tai ympäristölle vahingollisia työolosuhteita. Valmiin tuotteen tulee olla myrkytön ja turvallinen käyttää. Tuote on mielellään helposti korjattavissa, kierrätettävissä tai lajiteltavissa.

Paikallisia tai läheltä tulevia materiaaleja ja valmistajia käytetään mahdollisuuksien mukaan kokonaisuus huomioiden. Kaikki valinnat pystytään perustelemaan ja etsitään aktiivisesti parempia vaihtoehtoja. 

HYGIENIA JA PÄIVITTÄISTAVARA

Valmistuksessa tulee suosia luonnollisia ja luomulaatuisia raaka-aineita. Raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman vähän prosessoituja ja niitä ei saa testata eläimillä. Tuotteiden käytöstä ja hävittämisestä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Liiallista pakkaamista vältetään ja pakkausten uudelleenkäyttöön sekä täyttöön ja kierrättämiseen kannustetaan. Pakkausmerkinnät tarjoavat mahdollisimman ymmärrettävästi ja riittävästi täsmällistä tietoa tuotteesta.

RAVINTO

Ravinnon tuotannossa huomioidaan eläimet , ihmiset ja ympäristö ja suositaan luonnonmukaisia menetelmiä. Eläimillä on oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja niitä ei kasvateta hormoneilla tai lääkitä liiallisesti antibiooteilla. Lannoittamisessa ja tuholaisten torjunnassa käytetään luonnonmukaisia menetelmiä ja huolehditaan, ettei lannoitteita päädy pohjavesiin. Lämmitykseen käytetään uusiutuvaa energiaa. Omasta ja työntekijöiden työturvallisuudesta huolehditaan. Jätettä pyritään tuottamaan mahdollisimman vähän ja biologinen jäte kompostoidaan. Kaikki ravintotuotteet ovat GMO-vapaita.

VINTAGE

Vintage-tuotteet ovat laadukkaita ”menneen vuosikerran” tuotteita, jotka on myyjän toimesta huolella valittu. Tuotteet ovat aiemmasta käytöstä huolimatta edelleen laadukkaita ja kestäviä. Hankintatavoissa suositaan mahdollisimman ekologisia vaihtoehtoja ja näistä kerrotaan kuluttajille. Vintage-tuotteissa korostuu tuotteen arvon merkitys asiakkaalle.

PALVELUT

Palvelut tuotetaan mahdollisimman eettisesti ja ympäristöasiat huomioiden. Palvelulla pyritään korvaamaan ympäristön tai ihmisen kannalta huonommin tuotettu palvelu tai korvaamaan uuden tuotteen osto vanhan korjaamisella. Palvelujentarjoajat suosivat toiminnassaan uusiutuvia ja luomulaatuisia tuotteita ja materiaaleja. Voimakkaita myrkkyjä ei käytetä, mikäli on mahdollista valita vähemmän ympäristölle ja ihmisille haitallinen vaihtoehto.