Weecos lifestyle

Weecos lifestyle

Weecos lifestyle on pyrkimystä parempaan. Me Weecosilla olemme matkalla kohti kestävämpää elämäntapaa ja haluamme sinut mukaan tälle matkalle. Mieltämme lämmittää jos saamme sinut aktiivisesti mukaan keskusteluun siitä, mikä on ekologista ja vastuullista. On hienoa, jos voit jakaa tietoa ja ajatuksiasi muiden kanssa. Kukin tehköön parempia valintoja omalla tyylillään, me haluamme auttaa tekemään siitä hieman helpompaa ja hauskempaa - yhdessä!

Olemme käyneet keskenämme Weecos-tiimissä useita keskusteluja ja väittelyjäkin siitä, mikä on parhaaksi ihmisille ja koko maapallolle. Vaikka emme ole aina yhtä mieltä yksityiskohdista, jaamme kuitenkin samankaltaisen ajatusmallin kestävämmästä elämäntavasta. Olemme tiivistäneet ajatuksemme kolmeen ydinsanaan: VÄLITÄ, HARKITSE JA KORVAA.

VÄLITÄ

Me olemme perustaneet Weecosin koska me välitämme. Me välitämme ympäristöstä, ihmisistä ja eläimistä. Meitä kiinnostaa tuotteiden valmistamisen ja raaka-aineiden lisäksi se, millaisia ihmisiä on yritysten ja niiden tuotteiden takana ja millaista korvausta he maksavat työstä sen tekijöille. Välittäminen yhdistää myös Weecosissa mukana olevia yrittäjiä ja se tulee esiin heidän tuotteissaan ja palveluissaan.

Välittäminen on paitsi ympäristöstä ja toisista ihmisistä huolehtimista, myös itsestä huolehtimista. Pyrimme siihen, että Weecosissa myytävät tuotteet ovat paitsi parempia maapallolle, myös turvallisempia ja terveellisempiä sinulle!

Välitäthän myös tuotteista huoltamalla niitä? Me toivomme, että Weecosissa myytäville tuotteille osataan antaa niiden ansaitsema arvo ja niistä välitetään noudattamalla hoito-ohjeita, korjaamalla, kierrättämällä ja lajittelemalla.

HARKITSE

Weecosissa myyvät yritykset harkitsevat ja punnitsevat tarkkaan valintojaan. Ei mennä sieltä missä aita on matalin, vaan rimaa nostetaan, jotta yllettäisiin parempiin suorituksiin. Me Weecosissa kannustamme  yrityksiä kertomaan läpinäkyvästi valinnoistaan, tuotannostaan ja toiminnastaan. Näin valinta on myös sinulle helpompi!

Me uskomme, että harkitseminen kannattaa! Hyvien päätösten tekeminen on hyväksi paitsi sinulle myös ympäristölle, joten tuotteen valintaan on suotavaa käyttää hieman aikaa. Perehtymällä palveluja tarjoavan tai tuotteita valmistavan yrityksen taustoihin ja tuotteen valmistustapoihin on helpompi tehdä hyviä valintoja.

Kannattaa myös harkita tarvitseeko tuotetta ylipäätään. Kannustamme välttämään heräteostoksia, sillä kaapin pohjalle päätyvä tuote ei ole kovin ekologinen. Myös tuotteiden liiallinen palauttaminen lisää, paitsi myyjäyritysten kustannuksia, myös kuljetuksen tarvetta ja kuormittaa ympäristöä. Kannattaa harkita voisiko uuden tuotteen korvata käyttämällä vaikkapa korjauspalvelua.

KORVAA

Mielestämme paremmalla korvaaminen on elämänlaadun parantamista. Me kaikki tarvitsemme joskus jotakin ja silloin on parasta suosia ympäristön ja itsesi kannalta parasta vaihtoehtoa. Pyrimme siihen, että tuotteet ja palvelut Weecosissa korvaavat jonkun haitallisemmin tuotetun tai epäterveellisemmän tuotteen.

Kannattaa valita ”kertakäyttöisen” massatuotteen sijasta laadukas tuote, jonka kokee itse arvokkaaksi. Tavanomaista tuotetta parempi valinta on myös myrkytön ja turvallinen tuote tai kestäviä arvoja korostava palvelu. Näin tuote tai palvelu voi parantaa itsesi ja muiden elämänlaatua!

 

WEECOSIN TAVOITE

Olemme ottaneet melkoisen pähkinän purtavaksi, kun olemme lähteneet selvittämään mitkä tuotteet on valmistettu niin, että ne eivät pitkälläkään aikavälillä vahingoita ympäristöä tai aiheuta haittaa ihmisille tai eläimille.  Jos se on ollut haastavaa meitä auttaneiden asiantuntijoiden mielestä, on se todellakin myös haastavaa tavalliselle kuluttajalle! Siksi me olemme tehneet paljon tutkimustyötä puolestasi ja luoneet palveluumme pääseville yrityksille arviointiperusteet, joiden perusteella heidät valitsemme. Tämän ansiosta voit ostaa kauttamme tuotteita hyvillä mielin. Tavoitteemme on, että kaikki Weecosissa myytävät tuotteet on valmistettu ympäristöä ja ihmisiä ja eläimiä kunnioittaen. Weecosissa myyvät yritykset tulevat kertomaan toiminnastaan ja tuotteistaan mahdollisimman läpinäkyvästi, jolloin sinun on helpompi tehdä valintasi.

MIKÄ ON EETTISTÄ JA EKOLOGISTA?

Mielestämme kysymykseen tuotteen ekologisuudesta ja eettisyydestä ei saa kattavaa vastausta pelkästään mittaamalla päästöjä ja tarkistamalla yritysten ihmis- tai eläinoikeusasiat. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta kokonaisuus koostuu lukemattomasta määrästä eri tekijöitä. Tuotteen ympäristöystävällisyyteen vaikuttaa sen elinkaaren aikana niin tuotetta valmistava yritys ja sen yhteistyökumppanit, kuin itse tuote ja logistiikka sekä tuotteen käyttäjäkin.

Me uskomme kuitenkin, että asioita voi aina tehdä hieman paremmin. Jokaisessa tuotteen elinkaaren vaiheessa on löydettävissä parempi vaihtoehto, jota kohti pyrimme ja jota kohti toivomme kauppapaikassamme tuotteitaan myyvien yritysten pyrkivän. Uskomme myös, että mikäli yritys kertoo läpinäkyvästi ja ylpeästi tuotteidensa tuotannosta ja omasta toiminnastaan, asiat eivät voi olla kovin huonosti. Niinpä me haluamme valita Weecosiin myyjiksi yrityksiä jotka pyrkivät kestävämpään ja vastuullisempaan tuotantoon vapaaehtoisesti mutta tinkimättömästi ja kertovat toiminnastaan avoimesti.

KUINKA SITTEN PÄÄSEMME PAREMMIN PERILLE YRITYSTEN TOIMINNASTA?

Jokaisen Weecosiin myyjäksi pyrkivän yrityksen on läpäistävä asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laatimamme Weecos-kriteeristö. Kriteeristössä olemme painottaneet sekä sitä, että yritys toimii vapaaehtoisesti vastuullisesti ja että tuotteet on valmistettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Näin voimme taata, että ne ovat turvallisia ja terveellisiä, ympäristöystävällisiä, ihmisarvoja ja eläimiä kunnioittavia sekä laadukkaita ja kestäviä. Suosimme valintaprosessissamme yrityksiä joilla tai joiden tuotteilla on jo ympäristömerkkejä tai sertifikaatteja, mutta emme edellytä niitä. Näin myös pienillä yrityksillä on paremmat mahdollisuudet päästä myyjiksi Weecosiin. Selvitämme kyselymme avulla toteutuvatko vaatimamme kriteerit.

MITÄ JOS LUPAUKSEMME EI TOTEUDUKAAN?

Luotamme siihen, että Weecosiin myyjäksi hakevat yritykset vastaavat rehellisesti kysymyksiimme ja että ne eivät myy näkemyksiimme sopimattomia tuotteita kauppapaikassamme. Näin saattaa kuitenkin joskus käydä. Silloin luotamme oman valvontamme lisäksi teihin: valveutuneisiin asiakkaisiimme. Olemme halunneet rakentaa kauppapaikasta mahdollisimman sosiaalisen jotta teillä olisi mahdollisuus kommentoida tärkeitä asioita ja käydä hauskoja pohdintoja ekologisista valinnoista. Vuorovaikutteisuus on todella tärkeää myös siksi, että voimme teidän avullanne löytää palveluumme kuulumattomat yritykset tai tuotteet. Vastaavasti voitte kertoa meille myös yrityksistä ja tuotteista joiden pitäisi löytyä Weecosista. Otamme aina erittäin mielellämme vastaan palautetta, risuja ja ruusuja, sillä myös me pyrimme jatkuvasti parempaan toimintamme joka osa-alueella! 

wehelp@weecos.com