UKK

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Weecos on?
Toimiiko Weecos jälleenmyyjänä eri yritysten tuotteille?
Millainen yritys voi myydä tuotteitaan Weecosissa?
Päättääkö Weecos viime kädessä mikä on laadukasta sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää?
Onko Weecosin sisällä monta kauppaa?
Weecosia markkinoidaan sosiaalisena kauppapaikkana. Mitä ovat sosiaaliset ominaisuudet?
Joudunko maksamaan useat postimaksut tilatessani usealta yritykseltä samaan aikaan?
Kuka hoitaa postituksen?
Millaiset ovat toimitusajat?
Miten suuri on myyntikomissio?
Mitä muita kustannuksia kauppias maksaa liittyessään Weecosiin?
Miten ja kuinka usein tilitys myynnistä tehdään?
Meneekö tuotoista osa hyväntekeväisyyteen?

 

Mikä Weecos on?

Weecos on vuorovaikutuksellinen kauppa-alusta, jossa arviointikriteerit täyttävä yritys voi myydä tuotteitaan ja saada lisänäkyvyyttä.

Toimiiko Weecos jälleenmyyjänä eri yritysten tuotteille?

Weecos tarjoaa verkkokauppa-alustan tuotteiden myymiselle, mutta kauppiaat itse vastaavat oman Weecos-kaupan tiedoista sekä tuotteiden myynnistä ja toimituksesta.

Millainen yritys voi myydä tuotteitaan Weecosissa?

Arviointikriteerit täyttävä yritys voi perustaa oman kaupan Weecosiin. Weecos arvioi yrityksiä ja tuotteita niiden laadun sekä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden perusteella. Tarkemmat tiedot Weecosin tuotteiden ja yritysten laadun lupauksesta löydät Weecos Lifestyle -osiosta.

Päättääkö viime kädessä Weecos mikä on laadukasta sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää?

Arviointiperusteet on tehty yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja ne ovat avoimet keskustelulle ja kehitysideoille. Pyrimme kehittämään arviointiperusteita saamamme palautteen johdosta.

Onko Weecosin sisällä monta kauppaa?

Weecos näkyy asiakkaalle yhtenä verkkokauppana, missä asiakas voi selata mukana olevien kauppiaiden tuotteita selaamalla näitä pää- ja alikategorioittain tai etsimällä keskitetyllä haulla. Lisäksi voidaan tutkia kauppiaiden omia kauppoja ja niistä löytyviä tietoja palvelun sisällä. Eli Weecos on yhdistää monta kauppaa yhdeksi kauppapaikaksi.

Weecosia markkinoidaan sosiaalisena kauppapaikkana. Mitä ovat sosiaaliset ominaisuudet?

Sekä kauppias että asiakas voi perustaa palveluun oman profiilin ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten ja yritysten kanssa. Pyrkimyksenä on avata keskustelua kestävämmästä elämäntavasta ja lisätä yhteistyötä yritysten välillä. Tavoitteenamme on kehittää sosiaalista puolta kauppiaiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan, joten rakentava palaute on erittäin tervetullutta.

JOUDUNKO MAKSAMAAN USEAT POSTITUSMAKSUT TILATESSANI USEALTA YRITYKSELTÄ SAMAAN AIKAAN?

Kyllä, tämä on mahdollista. Moni kauppias tarjoaa kuitenkin ilmaiset postikulut kotimaassa.

Kuka hoitaa postituksen? 

Kauppias hoitaa postituksen asiakkaalle.

Millaiset ovat toimitusajat?

Kauppias määrittelee tuotteen toimitusajan. Tuotteen enimmäistoimitusaika löytyy tuotteen tiedoista, kohdasta postitus.

Miten suuri on myyntikomissio?

Myyntikomissio on 20%, sisältäen palveluveron ja maksutapahtumakulut. Myyntikomissio ei kata mahdollisista asiakaspalautuksista aiheutuvia kuluja.

Mitä muita kustannuksia kauppias maksaa liittyessään Weecosiin?

Weecos ei peri kiinteitä maksuja kauppiailta, ainoastaan myyntikomission. 

Kauppias hoitaa itse postituksen sekä on vastuussa mahdollisista asiakaspalautukseen liittyvistä kustannuksista. Weecos palauttaa kauppiaalle perimänsä myyntikomission asiakaspalautustilanteessa, mutta Checkout Finland Oy ei palauta maksutapahtumakuluja (3%).

Miten ja kuinka usein tilitys myynnistä tehdään?

Checkout Finland Oy tilittää 80% myynnistä kauppiaalle noin kerran viikossa. Checkout Finland Oy vastaa Weecosin verkkomaksupalveluista. Kauppiaiden on tehtävä sähköinen allekirjoitus Checkout Finlandille jotta tilitykset onnistuvat.

Meneekö tuotoista osa hyväntekeväisyyteen?

Weecosin tavoitteena on tukea kestävää kehitystä tukevia projekteja tulevaisuudessa, kun palvelu on saatu riittävän vilkkaaksi.